Gebied Woudbloem juist
In 2005 is het natuurgebied Ae’s Woudbloem ingericht, onderdeel van natuurgebied ’t Roegwold.
Dit gebied heeft een gevarieerd landschap met gras, struwelen, lage plassen en hoger gelegen
zandkoppen. Door het gebied lopen de oorspronkelijke waterlopen, de Slochter Ae en de Scharmer
Ae. Er is, vanaf de parkeerplaats , een wandelroute door het gebied.
Direct na de aanleg van het gebied werd het project Groninger Blaarkop gestart, er werden rode en
zwarte blaarkoppen het gebied ingebracht. De Groninger blaarkop is bestand tegen diverse
weersomstandigheden. Bij de kudde, die uit ongeveer 20 koeien bestaat, loopt in de zomer een
dekstier. De dieren krijgen in het voorjaar een kalfje. De kalveren van de kudde gaan in de winter in
winterstalling, in strohokken. In het voorjaar gaan ze weer naar het gebied in Woudbloem.
De volwassen dieren blijven jaarrond buiten, en worden in de winter als het nodig is bijgevoerd. Ook
lopen er in Woudbloem dieren van de herefordkudde samen met jongvee van de blaarkoppen.