In de Westerpolder , het droogste gebied van het Roegwold, loopt een kudde herefords. Dit gebied is
in 2001 ingericht, er zijn stukken verschraald en er zijn plassen uitgegraven. De koeien zorgen voor
het kort houden van de vegetatie, zodat het gebied zijn open karakter blijft behouden. Men heeft
bewust gekozen voor dit sobere ras, omdat deze dieren in de winter probleemloos buiten kunnen
blijven, en alleen bij strenge winter bijgevoerd worden. De kudde bestaat uit 70 volwassen dieren,
die in het voorjaar een kalfje krijgen. Elk jaar in de herfst wordt de kudde gevangen en de dieren
geselecteerd. Koeien die slachtrijp zijn worden geslacht .De kalveren gaan dan naar de
winterstalling waar ze in strohokken verblijven en hooi krijgen uit de gebieden. Na de winterperiode
gaan ze weer naar buiten het natuurgebied in. De mannelijke dieren (ossen) lopen in Woudbloem
tot ze oud genoeg zijn om geslacht te worden. De ANLS is eigenaar van de dieren, en houdt toezicht
op de kudde. Door het hele Roegwold lopen fiestpaden en wandelpaden en vanaf de uitkijktoren in
de Westerpolder heeft u een mooi overzicht over het gebied en de koeien.